Detailpriser

 

Selskapsservice

DETALJPRISER
Undersøkelse av ledige selskapsnavn gratis
Stiftelse av engelsk selskap, inkl. registreringssertifikat,
1 sett vedtekter, kopi av møtereferat fra konstituerende
styremøte, og registrering hos HM Revenue & Customs (skattevesenet)
Kr. 500
Registrert adresse til engelsk selskap: Videresending av post fra HM Revenue & Customs (skattevesenet) og Companies House (selskapsregistret) Kr. 2.000 p.a.
Selskapssekretær Kr. 2.000 p.a.
Lovpliktig administrasjon av aksjonærfortegnelse m.m. Kr. 2.000 p.a.
Oppdatering av selskapsregisters opplysninger Kr. 2.000 p.a.
NUF-registrering, ekskl. avgift Kr. 3.000
Stedfortredende aksjonær Kr. 2.000 p.a.
Direktør (selskap – begrenset anvendelse) Kr. 6.000 p.a.
Direktør (person) Kr. 28.000 p.a.
Endring av selskapsnavn Kr. 2.000
Endring av registrert adresse Kr. 1.000
Endring av regnskapsår Kr. 1.000
Rekonstruksjon av aksjonærfortegnelse m.v. Kr. 2.000
Aksjeoverføring av verdi opp til £1.000 Kr. 2.000
Aksjeoverføring av verdi over £1.000 Kr. 2.000 + 0,5%
Utvidelse av aksjekapital, pr. aksjonær Kr. 2.000
Endring eller tilføring av direktør eller selskapssekretær Kr. 750
Avholdelse av generalforsamling (hvis påkrevd) Kr. 2.000
Selvangivelse for selskap til engelsk skattevesen, pr. st Kr. 2.000
Årsregnskap for passivt selskap Kr. 2.000
Engelsk årsregnskap for selskap med årlig omsetning på
– opp til £100.000
– £100.000 – £250.000
– over £250.000, pr. time

Kr. 4.500
Kr. 6.500
Kr. 2.000
Bokføring, pr. time Kr. 400
Lønnregnskap, min. pr. kvartal Kr. 1.500
Årlig lønninnberetning Kr. 1.000
Oppløsningsbegjæring for selskap Kr. 2.000
Gjenåpning av oppløst selskap Kr. 20.000
Avregning av bøter, pr. betaling Kr. 400
Selskapssegl Kr. 1.500
Annet arbeid, pr. time Kr. 2.000
Stiftelse av andre utenlandske selskaper, herunder offshore-selskaper Efter aftale

Kontorservice

DETALJPRISER
Videresending av forretningskorrespondanse, årlig Kr. 6.500
Engelsk telefonnummer med viderestilling, årlig (ekskl. minuttpris) Kr. 4.000
Engelsk faxnummer med automatisk videresending av faxer til e-mail i pdf-format, årlig Kr. 4.000
Assistanse med åpning av bankkonto
Kr. 5.500
Assistanse med engelsk momsregistrering Kr. 6.500
Bokføring, pr. time Kr. 400
Revisjonsrådgivning, pr. time Kr. 2.000
Annet arbeide, pr. time Kr. 2.000

Website-hosting, domæner m.m.

Registrering av Internett-domene Fra kr. 250 p.a.
Webhotell Fra kr. 800 p.a.

Betaling

Betaling kan foretas ved bankoverføring eller pr. sjekk. Alternativt kan betaling foretas telefonisk eller skriftlig med Visa og Mastercard.

 


Alle priser er oppgitt i norske kroner. Alle beløp betales på forskudd så sant annet ikke er angitt. Det gis ingen refusjoner eller erstatninger og foretatte kjøp kan ikke annulleres, unntatt hvis Anglodan Services Ltd ikke har handlet i overensstemmelse med inngåtte avtaler.

* Inkluderer ikke revisjonsoppgaver.