Ordforklaring

Ordforklaring

 • Annual Accounts (årsregnskap):
  • Et selskap registrert i England & Wales skal hvert år innlevere et årsregnskap til selskapsregisteret (Companies House), selv om selskapet ikke har hatt noen aktiviteter. Har selskapet ikke hatt noen aktiviteter, kan det imidlertid sendes inn et ”passivt” årsregnskap (Dormant Company Accounts), som er svært enkelt og lett å utarbeide.

 • Annual Return (årlig opplysningsskjema):
  • Et selskap registrert i England & Wales skal hvert år innlevere en Annual Return til selskapsregisteret (Companies House) og samtidig betale en registreringsavgift. Annual Return er en oversikt over de selskapsopplysninger, som de har registrert i deres system, d.v.s. opplysninger om direksjon, selskapssekretær, aksjonærer, selskapets bransje, regnskapsår m.m.

 • Company Register (aksjonærfortegnelse m.m.):
  • I England er det et lovkrav at selskapet oppbevarer en fortegnelse over selskapets aksjonærer, direktører, selskapssekretær, eiendomslån og pantsatte aktiver m.m. Denne fortegnelse skal oppdateres løpende, så den til enhver tid reflekterer selskapets faktiske forhold. Fortegnelsen skal føres på en britisk adresse.

 • Company Secretary (selskapssekretær):
  • Man har i Storbritannia et begrep kalt ”Company Secretary” – på norsk ”selskapssekretær.” Begrepet finnes ikke i norsk selskapslov. Det er ikke tale om en fysisk sekretær som skal utføre alminnelig kontorarbeide for selskapet, men derimot om en juridisk person, som kan dokumentere selskapets forhold overfor 3. part, og som kan skrive under på selskapets vegne iflg. direktørens instrukser. Vedkommende har ikke et juridisk ansvar for selskapets handlinger, da dette utelukkende påhviler direksjonen. Selskapssekretæren vil typisk være en person eller et selskap som er tilknyttet selskapsadministratoren i England.

 • Director / Board of Directors (direktør / direksjonen):
  • Direktøren eller – hvis det er flere direktører – direksjonen har det offisielle ansvar for at selskapets aktiviteter er lovlige og at selskapet drives på forsvarlig vis. Direktøren bestemmer samtidig hva selskapet skal drive med og binder derfor selskapet med sin underskrift. Aksjonærene kan dog alltid erstatte direktøren med en ny direktør ved å avholde en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling vil typisk bli avholdt skriftlig. Der er altså reelt sett intet krav om fysisk fremmøte. Direksjonen i et engelsk selskap er det samme som styret.

 • H M Revenue & Customs, tidl. Inland Revenue (moms- & skattevesenet):
  • Det er hit det hvert år skal innsendes selvangivelser. En selvangivelse kreves dog som regel ikke, hvis selskapet har været inaktivt eller det kun har hatt aktiviteter uten for UK. Har selskapet kun vært aktivt i Norge, kan det innhentes en erklæring fra de norske skattemyndighetene, som vil frita selskapet for kravet om innsendelse av engelsk selvangivelse.

 • Registered Office (registrert adresse):
  • Det er et lovkrav i England at alle engelske selskaper skal have en offisiell kontaktadresse i England (eller Wales). Her kan selskapets aksjonærfortegnelse m.v. inspiseres og selskapsregistret (Companies House) og skattevesenet (H M Revenue & Customs) kan sende offisielle dokumenter til adressen.

 • Share Capital (aksjekapital):
  • Den autoriserte aksjekapital for et engelsk selskap (Ltd) er typisk £100, men kan i prinsippet være både mindre eller større.