Prisliste

Prisliste

 

Selskapsservice

PAKKELØSNINGER
Basispakke, år 1*
Stiftelse av engelsk selskap
Registrert selskapsadresse
Selskapssekretær
Lovpliktig administrasjon av aksjonærfortegnelse m.m.
Oppdatering av engelsk selskapsregisters opplysninger
Kr. 5.500
Basispakke, hvert flg. år* Kr. 5.000
NUF-pakke, år 1* (kan bestilles online her) Kr. 6.500
Stiftelse av engelsk selskap
Registrert selskapsadresse
Selskapssekretær
Lovpliktig administrasjon av aksjonærfortegnelse m.m.
Oppdatering av engelsk selskapsregisters opplysninger
NUF-registrering i Foretaks- og Enhetsregistrene, inkl. avgift
NUF-pakke, hvert flg. år* Kr. 5.000
Ønskes der køb af enkelte tjenesteydelser fra pakkeløsningerne eller af tillægsydelser, henvises til vores detailpriser her

Betaling

Betaling kan foretas online her, ved bankoverføring eller pr. sjekk. Alternativt kan betaling foretas telefonisk eller skriftlig med Visa og Mastercard.


Alle priser er oppgitt i norske kroner. Alle beløp betales på forskudd så sant annet ikke er angitt. Det gis ingen refusjoner eller erstatninger og foretatte kjøp kan ikke annulleres, unntatt hvis Anglodan Services Ltd ikke har handlet i overensstemmelse med inngåtte avtaler.

 

* Inkluderer ikke regnskapsoppgaver.