Bestillingsformular til kunde - UK Ltd med NUF

  (NB! For at kunne sende inn bestillingsformular skal alle felter med * utfylles.

  Såfremt der ikke vedheftes skannet kopi av pas og bevis på privatadresse skal disse fremsendes til Anglodan pr. e-mail eller post.)

  Kunde

  Navn:*

  Adresse:*

  Yrke:*

  Tlf:*

  Faks:

  E-post:*

  Evnt. momsnummer:

  Vennligst avmerk denne boks hvis kunden skal være eneste eier og styremedlem i selskapet:

   

  Basispakke

  Kr 6.500 (inkl. gebyr til Brønnøysundregistrene)

   

  1) Vennligst skriv firmanavnet her:*

  LTD

  Vennligst skriv to alternative firmanavn her:*
  (vil bare bli brukt hvis det første navnet ikke er tilgjengelig)

  LTD

  LTD

  Vennligst gi en kort beskrivelse av selskapets aktiviteter:*

   

  2) Vennligst oppgi detaljert informasjon om selskapets eier:

  Navn:*

  Adresse:*

  Yrke:*

  Firmaets organisasjonsnummer

  (hvis relevant):

  Tlf:*

  Andel av selskapet:*

  Andre opplysninger:

  + TILFØY FLERE MEDEIERE

  Om firmaet har mer enn en eier, vennligst klikk på "TILFØY FLERE MEDEIERE" ovenfor og fyll ut opplysningerne de andre medeiere.

  Firmaet vil bli dannet med aksjekapital på £100 fordelt på 100 aksjer av £1 hvis ikke annet er nødvendig.

  En kopi av bildesiden til passet til hver eier må bli vedlagt eller tilsendt ved hjelp av e-mail eller post sammen med bevis på adresse. bekreftede kopier av disse dokumenter må fremsendes til anglodan pr. post innen 2 måneder fra registreringen av selskapet.

  Hvis aksjeeier er et selskap, vennligst oppgi telefonnummeret til et styremedlem i eierselskapet og send en kopi av passet og bevis på adressen for samme styremedlemmet.

   

  3) Vennligst gi detaljer om selskapets daglige leder her:

   

  Navn:*

  Addresse:*

  Yrke:*

  Tlf.:*

  Andre opplysninger:

  + TILFØY FLERE STYREMEDLEMMER

  Vennligst klikk på "TILFØY FLERE STYREMEDLEMMER" ovenfor for å liste opp flere styremedlemmer.

  En kopi av bildesiden til passet til hvert styremedlem må bli vedheftet eller tilsendt med e-post eller post sammen med bevis på styremedlemmets adresse.

   

  4) Vennligst oppgi det norske firmanavnet, kontoradressen og evnt. postadresse til NUF-selskapet::

  Navn:*

  Kontoraddresse:*

  Postadresse:

   

   

  Skannet kopi av pas

  Skannet bevis på privatadresse

   

  + VEDHEFT FLERE DOKUMENTER

  Ved å innsende denne bestillingsformular til Anglodan Services Ltd (heretter “ASL”), aksepterer alle personer og selskaper, der er angitt i formularen, at ASL vil oppbevare alle eksemplarer av personlig identifikasjon (ID), adressedokumentasjon, og andre opplysninger, der sendes sammen med formularen, i fem år regnet fra opphør av samarbeidet med ASL som krevet iflg. §40, avsnitt 3, av de britiske Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017. Samme personer og selskaper bekrefter ved samme anledning at de har lest, forstått og akseptert ASL’s retningslinjer for personvern, som kan ses på https://engelskselskap.com/retningslinjer-personvern/

  Vennligst skriv inn tal og bogstaver i boksen præsis som de vises på bildet.

  captcha